Immanuel

… en men zal hem de naam Immanuel geven, wat in onze taal betekent ‘God met ons’. 

Mat 1:23

Als je loopt, door een storm,
Houd je rug dan recht
En wees niet bang voor de nacht
Want de nacht wordt verlicht
door een hel’dre ster
en de klanken van het hemelkoor

Ga door, in de wind
Ga door, in de storm
Ook al stormt het in je ziel ga door
Ga door, ga door, met hoop in je hart
Want, je loopt echt nooit alleen
Nee jij loopt nooit alleen